Θέλουμε Πειράματα

Θέλουμε Πειράματα

 

                                                                  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ Ε.Ε.Φ
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ FESTIVAL 2019-2020
H Ένωση Ελλήνων Φυσικών προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό  festival πειραμάτων Φυσικής με τίτλο:
«Θέλουμε Πειράματα»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να βιντεοσκοπήσουν ένα πείραμα Φυσικής στο σχολικό εργαστήριο ή έξω από αυτό. Στο διάρκειας (έως) 3 λεπτών video θα πρέπει να εμπεριέχεται η θεωρητική υποστήριξη του πειράματος.
Δικαίωμα συμμετοχής
 Το festival απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Στο festival μπορούν να συμμετάσχουν:
α) μεμονωμένοι μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών (έως 3 άτομα)
β) σχολεία με μία ή δύο ομάδες μαθητών/τριών. Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από 3 μαθητές/τριες.
Σκοπός του Διαγωνισμού
Μέσα από αυτή τη δράση η ΕΕΦ σκοπεύει:
α) να αναδείξει τις πειραματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα σχολικά εργαστήρια
β) να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν το πείραμα στην εκπαιδευτική διαδικασία και  
γ) να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν δεξιότητες πειραματισμού, παρουσίασης και επικοινωνίας.

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τα βιντεοσκοπημένα πειράματά τους έως τις 10 Απριλίου 2020.

Το festival , θα πραγματοποιηθεί, στο Συνεδριακό κέντρο του ΠΑ.Δ.Α, στις 30 Απριλίου 2020.
Οι τριάντα πρώτες εργασίες, θα παρουσιασθούν στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του ΠΑ.Δ.Α.
Η Ε.Ε.Φ, θα καλύψει τα έξοδα διαμονής , διατροφής των συμμετεχόντων ομάδων (αυτών που θα έχουν προκριθεί).

Αξιολόγηση
Η Επιτροπή κρίσης του festival  αποτελείται από πανεπιστημιακούς, σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους ΕΚΦΕ και εκπαιδευτικούς Β/μιας εκπαίδευσης.
Κάθε πείραμα θα κριθεί για τη θεωρητική τεκμηρίωση του, τη μεθοδολογία, την πρωτοτυπία και την παρουσίαση.
Τα καλύτερα πειράματα θα βραβευθούν από την ΕΕΦ, ενώ θα συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα μας, με το όνομα του σχολείου και των μαθητών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τους.
Επίσης, κάποια από τα πειράματα θα παρουσιαστούν από τις ομάδες σε εκδηλώσεις της ΕΕΦ σε όλη τη χώρα.
Οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών (για την αναγραφή των στοιχείων των μαθητών στους τίτλους τέλους απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων).
Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ομάδες θα αποστείλουν τον σύνδεσμο από το βιντεοσκοπημένο τους υλικό με e- mail στο eef.athens@gmail.com
Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να αναγράφονται:
Τίτλος Πειράματος-Ονοματεπώνυμα Μαθητών/τριών -Τάξη φοίτησης- Ονοματεπώνυμο συντονιστή/τριας εκπαιδευτικού

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια