Βραβεύσεις Μαθητών

Βραβεύσεις Μαθητών

 

Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00
Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 
 
 

 

 

 

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου
Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 

 

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00

Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 

 

">

 

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου
Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00
Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 
 
 

 

 

 

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου
Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 

 

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00

Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 

 

">

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου

Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00
Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 
 
 

 

 

 

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου
Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 

 

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00

Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 

 

">

 

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου
Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00
Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 
 
 

 

 

 

Βράβευση Αττικής-Δωδεκανήσου-Νησιών Αιγαίου
Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00
 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 

 

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00

Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 

 

">

Τρίτη 3/9/2019 – Πολεμικό Μουσείο 19:00-21:00

 
Βράβευση Κρήτης
Κυριακή 15/9/2019 – Ξενοδοχείο Λατώ
Για τους μαθητές Ε΄ Δημοτικού: 12:15 - 13:00
Για τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου: 13:15 - 14:00
 
Βράβευση Εύβοιας-Βοιωτίας
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Βράβευση Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Βράβευση Μακεδονίας – Θράκης - Ηπείρου
Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 11:00 – 13:00
Τόπος εκδήλωσης: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88Uq1tf3NABHG6-e7uUajDXZpABCQ0VfJqVmwZ6FuGkKWbw/viewform?fbclid=IwAR3cs2SazUa52QhkoOfW03cXx_Qi7wROBFKAl--rfqXRPlMk6ZLMUqVIMAs )

 
 
 

 

 

 

Βράβευση Αττική
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια