Σεμινάρια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Oct   2022
Info:
 • Oct   2022

 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα
 •   , Greece
 • Πολύμνια Λαδιανού
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Η ΕΕΦ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει μια πλήρη επιμόρφωση,
με επιπλέον μόρια εκτός της πιστοποίησης και όχι επιμόρφωση σε μια απρόσωπη πλατφόρμα.

ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με εισηγητές καταξιωμένα στελέχη της εκπαίδευσης με μεγάλη εμπειρία, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 400 ωρών μεικτής μάθησης, με θέμα: «Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων».

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α’/βάθμιας, Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), αλλά και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ)
 • Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
 • Υποψήφια ή και ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης
 • Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης
 • Αναπληρωτές/ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών
 • Απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τη θεματολογία του προγράμματος

 

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

Να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την απόκτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, όσο και με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους ως στελέχη της εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες «Διοίκηση» και «Ηγεσία», καθώς και τη φιλοσοφία τους
 • Γνωρίζουν τα μοντέλα Σχολικής Διοίκησης
 • Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του Διευθυντή/Ηγέτη
 • Προγραμματίζουν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πλάνο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
 • Υιοθετούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Μοριοδότηση επιμορφωτικού προγράμματος:

 • 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών [Νόμος 4589/2019, κεφ. Ε’ (ΦΕΚ 13Α’) και επίσης ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)]
 • 1 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και διευθυντών σχολικών μονάδων [Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4823 (ΦΕΚ 136/3.8.2021, Άρθρο 33, περίπτωση ββ)
 • Μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49931 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
 • Μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49934 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)».
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589/2019 (Α’ 13), άρθρο 57, περ. α’)

 

Διάρκεια και Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι 400 ώρες μεικτής εκπαίδευσης, από το Σεπτέμβριο 2022 έως τον Απρίλιο 2023.

Οι ώρες αυτές κατανέμονται ως εξής:

- 50 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (μέσω Webex, Zoom, κλπ.)

- 300 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω e-πλατφόρμας

- 50 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων

Ημέρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα.

Πόλεις διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (μέσω webex, zoom, πλατφόρμα e-learning Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλπ.).

Έναρξη: Οκτώβριος 2022

 

Θεματικές Ενότητες

 1. Αρχές της διοίκησης στην εκπαίδευση
 2. Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
 3. Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων
 4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων
 5. Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
 6. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
 7. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
 8. Ο/H Εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας
 9. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων

10. Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων

11. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση

12. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

13. Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

 

Επιστημονική υπεύθυνη: Χρυσή Βιτσιλάκη (Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Εποπτεία προγράμματος: Παναγιώτης Φιλντίσης (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ.)


Κόστος: 300 € (Με προκαταβολή εγγραφής 100 € και το υπόλοιπο ποσό σε 2 δόσεις μέχρι τον Μάρτιο 2023)

Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για: α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ (με πληρωμένη τη συνδρομή 2021) [270 €], β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ [270 €], γ) καθώς και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ. [270 €], δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων [250 €].


Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στην τράπεζα Eurobank: 0026.0327.49.0100038837
(αριθμός IBAN
: GR9102603270000490100038837)
(Προσοχή
!!! Σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης
à το ΚΕ51 και το ονοματεπώνυμό σας)


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στους επιμορφούμενους παρέχονται επιπλέον:

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της ΕΕΦ (10:00-14:00): 210-3635701 (κος Πολυχρονάτος).
 

*** Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε επίσης να στείλετε email στο eef.epimorfosi@gmail.com σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο σας και απαραίτητα το κινητό σας τηλέφωνο.

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις και δράσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, από την ιστοσελίδα της: www.eef.gr


 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

 

 

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location