Σεμινάρια

e – Διδασκαλία

e – Διδασκαλία
Oct   2021
Info:
 • Oct   2021

 • Διαδικτυακά
 •   ,
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 400 ΩΡΩΝ

ΈΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΛΗΞΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Κρατικό Πανεπιστήμιο υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα:


e – Διδασκαλία

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας

με την χρήση ψηφιακών εργαλείων

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Διδάσκοντας με την Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη μαθησιακή εμπειρία και να επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση σύγχρονων καινοτόμων δωρεάν διαθέσιμων και πολύ εύκολων στην χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να μπορούν να αναπτύσσουν και να οργανώνουν το δικό τους ψηφιακό υλικό. Παράλληλα το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την Πλαίσιο Δεξιοτήτων ΤΠΕ της UNESCO για τους εκπαιδευτικούς.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)
 • 0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών όλων των Βαθμίδων καθώς και φοιτητών και αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό την εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος «e – Διδασκαλία -

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων» είναι:

 • Η κατανόηση του Θεωρητικού πλαισίου των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • Η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικού υλικού
 • Η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνίας.
 • Η γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται ως Εκπαίδευση από Απόσταση.

Κατά τη διάρκεια της από απόσταση εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και θα μπορούν να μελετούν ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό το υλικό των Θεματικών Ενοτήτων στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί στη κάθε θεματική ενότητα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες τρεις ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους σύγχρονα και δυναμικά ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα σχεδόν τα μαθήματα

Β) Σε φοιτητές - αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας

Γ) Σε όσους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων επιθυμούν μόρια για την διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σε αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):

 

 • 180 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • 60 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • 70 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων
 • 40 ώρες εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, με καθοδήγηση από τους διδάσκοντες, για δημοσίευση σε περιοδικό, και παρουσίαση σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο
 • 50 ώρες Συμμετοχή και Παρακολουθήση ειδικού Συνεδρίου με θέματα επι του πλαισίου Tτου ανωτέρου επιμορφωτικού σεμιναρίου


Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο 2021

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από Κρατικό Πανεπιστήμιο .

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Το πρόγραμμα αρθρώνεται στα εξής ένδεκα (9) μέρη:

 1. Εισαγωγή στην Επιμόρφωση
 2. Μάθημα 1 - Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα στην Εκπαίδευση
 3. Μάθημα 2 - Δημιουργία παρουσιάσεων με διαδραστικό και πολυμεσικό περιεχόμενο
 4. Μάθημα 3 - Επεξεργασία Eικόνων και Δημιουργία Ψηφιακού Βίντεο
 5. Μάθημα 4 - Δημιουργία Eρωτηματολογίων και Online Αξιολογήσεων των μαθητών εμπλουτισμένων με πολυμεσικό υλικό
 6. Μάθημα 5 - Ψηφιακό Σημειωματάριο Οργάνωσης πολυμεσικού Μαθησιακού Υλικού και Παράδοση Διαδραστικών Μαθημάτων
 7. Μάθημα 7 - Συνεργαστείτε με την Τάξη σας χρησιμοποιώντας το Ψηφιακό Σημειωματάριο Τάξης
 8. Μάθημα 8 Η προσωπική μας Ατζέντα - Επικοινωνία, Οργάνωση του καθημέρινου προγράμματος και διαχείριση των επαφών μας
 9. Τελική Δραστηριότητα του Επιμορφωτικού προγράμματος
 10. Αξιολόγηση Τελικής Δραστηριότητας

 

Το καθένα από τα παραπάνω μέρη αποτελείται από τις θεματικές ενότητες οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

 

Μέρος 1ο : Εισαγωγή στην Επιμόρφωση

Ενότητα 1 - Η Δομή της Επιμόρφωσης

Ενότητα 2 - Η Λειτουργία της Πλατφόρμας της Επιμόρφωσης

Ενότητα 3 – Αξιοποιώντας ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους: Το παράδειγμα της πλατφόρμας εκπαίδευσης της Microsoft

Μέρος 2ο : Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα στην Εκπαίδευση

Ενότητα 1 - Η Δεξιότητα της Επικοινωνίας

Ενότητα 2 - Η Δεξιότητα της Συνεργασίας

Ενότητα 3 - Η Δεξιότητα της Κατασκευής Γνώσης

Ενότητα 4 - Η Δεξιότητα της Επίλυσης Προβλήματος

Ενότητα 5 - Η Δεξιότητα της Αυτορρύθμισης

Ενότητα 6 - Η Δεξιότητα της Χρήσης ΤΠΕ

Μέρος 3ο : Δημιουργία παρουσιάσεων με διαδραστικό και πολυμεσικό περιεχόμενο

Ενότητα 1 - Τι είναι το Sway;

Ενότητα 2 - Δημιουργία ενός νέου Sway - Δημιουργία Λογαριασμού, Τίτλος, Φόντο, Επικεφαλίδες και κείμενα

Ενότητα 3 - Δημιουργία ενός νέου Sway - Προσθήκη εικόνων και βίντεο

Ενότητα 4 - Δημιουργία ενός νέου Sway - Μορφοποίηση και Κοινή Χρήση

Ενότητα 5 - Δημιουργία ενός νέου Sway από έτοιμο έγγραφο

Ενότητα 6 - Δημιουργία ενός νέου Sway - Ενσωμάτωση Περιεχομένου

Μέρος 4ο : Επεξεργασία Eικόνων και Δημιουργία Ψηφιακού Βίντεο

Ενότητα 1 - Τι είναι το Microsoft Photos;

Ενότητα 2 - Επεξεργασία μιας εικόνας

Ενότητα 3 - Δημιουργία ενός άλμπουμ

Ενότητα 4 - Δημιουργία ενός βίντεο με μουσική

Μέρος 5ο : Δημιουργία Eρωτηματολογίων και Online Αξιολογήσεων των μαθητών εμπλουτισμένων με πολυμεσικό υλικό

Ενότητα 1 - Δημιουργία ενός νέου Ερωτηματολογίου

Ενότητα 2 - Δημιουργία ενός νέου τεστ αξιολόγησης

Ενότητα 3 - Ρυθμίσεις και Κοινή Χρήση μιας φόρμας

Ενότητα 4 - Αποστολή και έλεγχος των αποτελεσμάτων μιας φόρμας

Μέρος 6ο : Ψηφιακό Σημειωματάριο Οργάνωσης πολυμεσικού Μαθησιακού Υλικού και Παράδοση Διαδραστικών Μαθημάτων

Ενότητα 1 - Δημιουργία ενός νέου σημειωματαρίου

Ενότητα 2 – Οργάνωση ενός σημειωματαρίου

Ενότητα 3 - Δημιουργία και εισαγωγή περιεχομένου σε ένα σημειωματάριο

Ενότητα 4 - Διαμοιρασμός ενός σημειωματαρίου

Μέρος 7ο : Συνεργαστείτε με την Τάξη σας χρησιμοποιώντας το Ψηφιακό Σημειωματάριο Τάξης

Ενότητα 1 - Τι είναι το Σημειωματάριο Τάξης (Onenote Class Notebook);

Ενότητα 2 – Δημιουργία ενός νέου Σημειωματάριου Τάξης (Onenote Class Notebook)

Ενότητα 3 - Προσθήκη Περιεχομένου σε ένα Σημειωματάριο Τάξης (Onenote Class Notebook)

Ενότητα 4 - Διαμοιρασμός Περιεχομένου σε ένα Σημειωματάριο Τάξης (Onenote Class Notebook)

Ενότητα 5 - Η Συνεργασία σε ένα Σημειωματάριο Τάξης (Onenote Class Notebook)

Μέρος 8ο : Η προσωπική μας ατζέντα - Επικοινωνία, Οργάνωση του καθημέρινου προγράμματος και διαχείριση των επαφών μας

Ενότητα 1 – Δημιουργία Λογαριασμού

Ενότητα 2 – Δημιουργία Προγράμματος

Ενότητα 3 - Δημιουργία και Διαχείριση Επαφών

Ενότητα 4 – Φάκελοι και Λίστες

Μέρος 9ο : Υποβολή Τελικής Δραστηριότητας Επιμορφούμενου

Μέρος 10ο Αξιολόγηση Τελικής Δραστηριότητας

Έναρξη τον Οκτώβριο 2021 και λήξη τον Ιούνιο 2022

Οικονομικό κόστος: 350 €

Εφ άπαξ εξόφληση: 300 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(Σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ 163 και το ονοματεπώνυμό σας )


Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701,6979774903(καθημερινές 15:00-19:00)
• Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com.

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location