Σεμινάρια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης
Sep   2023
Info:
 • Sep   2023

 •   ,
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

Γριβαίων    6      106 80       Αθήνα
Τηλ: 210 3635701     e- mail: eef.athens@gmail.com

 

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης»
Σεμινάριο τρίμηνης  διάρκειας 150 ωρών

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Η Ένωσης Ελλήνων Φυσικών θα  υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης», διάρκειας 150 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον υβριδικής διδασκαλίας, με συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης.

Η απόκτηση της βεβαίωσης σας δίνει  την δυνατότητα να κάνετε αίτηση για πιστοποίηση  ως  Εκπαιδευτής-ια  Ενηλίκων στον  φορέα πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτριών/ων ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, που προκύπτει από το επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει  3 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 150 ωρών και περιλαμβάνει 130 ώρες ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 20 ώρες σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/-οντες αναμένεται να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα :Υποψήφιες/-ους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν, ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.

Μέθοδος υλοποίησης :Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/-οι θα εκπονήσουν σχέδιο μικροδιδασκαλίας  και θα λάβουν ανατροφοδότηση από τον αξιολογητή.

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Θεματικές Ενότητες:

Πρώτη Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές - Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική

Δεύτερη Θεματική Ενότητα: Διαπολιτισμικότητα- Ειδικές ομάδες στόχοι- Διερεύνηση αναγκών -Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Τρίτη Θεματική Ενότητα :Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας - Μικροδιδασκαλία

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Στελέχη της Εκπαίδευσης .

Επιστημονική Υπεύθυνη: Kαγιαβή Μαρία  Δρ  στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος: 150 ευρώ. Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ε.Φ. ειδικές κατηγορίες (άνεργοι -ΑμεΑ ). Προκαταβολή 70€, εξόφληση με τη λήξη του σεμιναρίου.

 

TΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260327490100038837
ΙΒΑΝ: GR 9102603270000490100038837
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΕ 535  & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: Γεώργα Αναστασία, 6979774903 15:00-19:00

Αποστολή της αίτησης  με e-mail στο: eefaxio@gmail.com

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ …………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………

E-MAIL …………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location