Σεμινάρια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Dec   2022
Info:
 • Dec   2022

 •   ,
 • Κώστας Πολυχρονάτος
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης»

Σεμινάριο τρίμηνης διάρκειας 150 ωρών

Έναρξη μαθημάτων 15-12-2022

Ο επιμορφωτικός τομέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης», διάρκειας 150 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/12/2022 έως 15/03/2023 και θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον υβριδικής διδασκαλίας, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Φ.

Με την απόκτηση της βεβαίωσης σας δίνετε η δυνατότητα να κάνετε αίτηση για πιστοποίηση στον ΕΟΠΕΠ

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτριών/ων ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, που προκύπτει από το επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 2 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 155 ωρών και περιλαμβάνει 145 ώρες ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 10 ώρες σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/-οντες αναμένεται να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενες/-οι:

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

· Υποψήφιες/-ους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν, ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.

Μέθοδος υλοποίησης Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας. Επίσης θα υπάρξουν Συνεδρίες σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/-οι θα εκπονήσουν τέσσερα (4) σχέδιο μικροδιδασκαλίας επί χάρτου και θα λάβουν ανατροφοδότηση από αξιολογήτρια/-τή.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Θεματικές Ενότητες:

Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές – Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική

Θεματική ενότητα 2: Διαπολιτισμικότητα – Ειδικές ομάδες στόχοι - Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Στελέχη της Εκπαίδευσης με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καγιαβή Μαρία, Δρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από τη Ε.Ε.Φ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

 • κόστος: 160 ευρώ. Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ε.Φ. ειδικές κατηγορίες (άνεργοι – ΑμεΑ ). Προκαταβολή 80€, εξόφληση με τη λήξη του σεμιναρίου.

 

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ

Κώστας Πολυχρονάτος 2103635701 – 6973292808 10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location