Σεμινάρια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Jan   2021
Info:
 • Jan   2021

 •   ,
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κρατικού Πανεπιστημίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

β) Σε Στελέχη της Διοίκησης

γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και

δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

400 ώρες:- 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα- 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση, παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Πάτρα, Σέρρες, Καβάλα.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κρατικού Πανεπιστημίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

2. Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

3. Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων

4. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

5. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων

6. Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

7. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων

8. Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων

9. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων

10. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Κόστος: 500 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ

450 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ και όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΕΦ, καθώς και για ανέργους, πολύτεκνους και Α.Μ.Ε.Α. Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων 420€.

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508 (καθημερινές 15:00-19:00)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail στο : eefdia@yahoo.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………

Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ……………………………………………………

">

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κρατικού Πανεπιστημίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

β) Σε Στελέχη της Διοίκησης

γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και

δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

400 ώρες:- 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα- 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση, παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Πάτρα, Σέρρες, Καβάλα.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κρατικού Πανεπιστημίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

2. Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

3. Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων

4. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

5. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων

6. Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

7. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων

8. Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων

9. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων

10. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Κόστος: 500 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ

450 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ και όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΕΦ, καθώς και για ανέργους, πολύτεκνους και Α.Μ.Ε.Α. Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων 420€.

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508 (καθημερινές 15:00-19:00)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail στο : eefdia@yahoo.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………

Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ……………………………………………………

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location