Σεμινάρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών ΑμΕΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών ΑμΕΑ
Sep   2023
Info:
 • Sep   2023

 •   , Greece
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ

 ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α

 

Νέος κύκλος

Έναρξη Φεβρουάριος 2024

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης τρίμηνης διάρκειας,120 διδακτικών ωρών με τίτλο:

«Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία»

Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» απόφαση Αρ. 28458 του Φ.Ε.Κ. 1427/24-03-2022

Άρθρο 13

Πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης Υποψήφιων Προσωπικών Βοηθών 1. Προκειμένου οι Υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί να εγγραφούν οριστικώς στο Μητρώο, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: α) ζητήματα του θεσμικού πλαισίου Προσωπικής Βοήθειας, β) δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, γ) βασικά στοιχεία της αναπηρίας και τρόποι υποστήριξης ανά τύπο αναπηρίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ασύγχρονα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Κατάρτισης των Προσωπικών Βοηθών. 2. Για την εκπαίδευση των Αποδεκτών και των Εκπροσώπων τους παρέχεται δημοσίως ενημερωτικό υλικό στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσειςτουσυνοδού/ εκπαιδευτήόσο και σεθέματα αναφορικάμε τις δεξιότητεςζωής, κοινωνικέςδεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης,δεξιότητεςελεύθερουχρόνου των ατόμωνμε αναπηρία.Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο μελλοντικόςσυνοδός/ εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικέςγνώσειςσεθέματα διαχείρισηςκρίσεων και προβλημάτωνσυμπεριφοράς καθώς και αντιμετώπισηςθεμάτωνσεξουαλικήςσυμπεριφοράς.Θα δοθούνμελέτες περίπτωσης προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή/ και ανάλυση καταστάσεων.Παράλληλα οιεκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σε Διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου εκπαίδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σεόλους τους ενδιαφερόμενους, που, είτεέχουνκάποια εκπαίδευσηείτεόχιστηνειδική αγωγή, θέλουν να συμμετέχουνωςσυνοδοίσε κατασκηνώσεις ή/και σε άλλους χώρους παροχής υποστήριξηςσεάτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτειτοφάσμα τωνκάτωθιθεματικώνενοτήτων:

1.Νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), "ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

 1. Κινητικές Αναπηρίες, χρόνια νοσήματα
 2. Προβλήματα συμπεριφοράς και διαχείριση κρίσεων, συναισθηματική οργάνωση
 3. Σεξουαλική αγωγή
 4. Δικαιώματα ΑμεΑ, Κοινωνική Συμπερίληψη, καθολικός σχεδιασμός
 5. Βασικές κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες ΑμεΑ, τομείς προτεραιοτήτων, ανεξάρτητη διαβίωση
 6. Προγράμματα Κοινωνικής υποστήριξης, ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες
 7. Οικογένεια και μέλη με αναπηρία

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ

Οιεκπαιδευόμενοι, μετάτηνολοκλήρωση της φοίτησης μπορούν να εργαστούν

 • Ως προσωπικοί βοηθοί ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 27/3-9-2021 του Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.( επιδοτούμενοκρατικό πρόγραμμα)
 • Ωςεκπαιδευτέςσεθερινές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ  πουοργανώνουνοιδήμοικάθεχρόνο και σεάλλες ανάλογεςδομές Α.Μ.Ε.Α ( Σύλλογοι)
 • Ωςιδιωτική  παράλληληστήριξη μαθητώνμεειδικέςεκπαιδευτικές  ανάγκεςστα σχολεία και Ε.Β.Π ( ειδικό  βοηθητικό προσωπικό)
 • Ως ιδιωτική συνοδεία  σε εξωσχολικές δραστηριότητες κοινωνικού /ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή/κάτ.Οίκων διδασκαλία .

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη Θεωρητικήγνώση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οι 120 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  και Υλοποίηση Projekt.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ

Κώστας Πολυχρονάτος 2103635701 10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο:  eefapos@gmail.com

 

Οικονομικό κόστος:

Με δόσεις 140 €.  Μέλη Ε.Ε.Φ.  – Φοιτητές 110€

Προκαταβολή 70 € 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                   ………….....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                 …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL                         ……………………………………………………………………………………………………………..

Η αποστολή της αίτησης στο  e-mail:  eefapos@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location