Σεμινάρια

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες
Sep   2019
Info:
 • Sep   2019

 •   ,
 • Κώστας Πολυχρονάτος
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικών συσκευών από ανακυκλώσιμα υλικά –εναλλακτικά διδακτικά εργαλεία»

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικών συσκευών από ανακυκλώσιμα υλικά –εναλλακτικά διδακτικά εργαλεία».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται για τα γνωστικά πεδία καινοτόμων διδακτικών εργαλείων, για υλοποίηση ερευνητικών εργασιών, με χαρακτηριστικό γνώρισμα,  τη χρήση κοινών υλικών.
β) Σε μαθητές και γονείς που ενδιαφέρονται για την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.
γ) Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να διαμορφώσουν  διαδραστικά  σενάρια team building.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν σε σύγχρονες θεματικές περιοχές , δηλαδή να εξοικειωθούν με την επιστήμη, την  τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:
•    να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και κατασκευή πειραματικών συσκευών
•    να διακρίνουν την λειτουργική επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών
•    να εργαστούν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική)
•    να καλλιεργήσουν δημιουργική τους σκέψη (out of the box thinking)
•    να πειραματιστούν στη συγκρότηση βιωματικών-διαδραστικών σχεδίων διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ερευνητικής εργασίας Project (problem based learning)
•    να συνθέσουν διαδικασίες προσδιορισμού του αντίκτυπου της μεθόδου διδασκαλίας STEM και Project, με: (α) ποσοτική μέθοδο - ερωτηματολόγιο και (β) με ποιοτική μέθοδο - ανοικτή συνέντευξη focus group
•    να παρουσιάσουν τις ερευνητικές εργασίες που συγκρότησαν σε επιστημονικό συνέδριο
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επίπεδο Ι
1.    Σχεδίαση και κατασκευή απλών πειραματικών συσκευών από ανακυκλώσιμα υλικά
2.    Συγκρότηση φύλλων εργασίας για τις απλές πειραματικές συσκευές σχετικά με:
•    τη συναρμολόγηση της πειραματικής συσκευής
•    την εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας (συλλογή, επεξεργασία και απεικόνιση των πειραματικών αποτελεσμάτων)
3.    Συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων της πρότασης διδασκαλίας με τη χρήση της πειραματικής συσκευής που κατασκευάστηκε, μετά από την εφαρμογή της σε ακροατήριο.
4.    Συγγραφή ερευνητικής εργασίας και παρουσίασή της σε επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο την προβολή του σχεδίου διδασκαλίας που δομήθηκε, με πυρήνα την απλή πειραματική συσκευή που κατασκευάστηκε.
5.    Ενδεικτικές απλές πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά:
•    Μικρό κουρντιστό όχημα
•    Ζυγαριά με ταλαντευόμενο βραχίονα
•    Ομοίωμα δομής DNA
•    Μικρό όχημα που κινείται με εξώθηση αέρα
•    Ομοίωμα προσομοίωσης της λειτουργίας υδροηλεκτρικού σταθμού
•    Κούπα του Πυθαγόρα του Σάμιου
•    Απλός ηλεκτρικό κινητήρας
•    Περιστρεφόμενο μονότροχο όχημα

Επίπεδο ΙI
1.    Σχεδίαση και κατασκευή σύνθετων πειραματικών συσκευών από ανακυκλώσιμα υλικά
2.    Συγκρότηση ετήσιου προγράμματος διδασκαλίας βασισμένου στη μέθοδο Project με πυρήνα τη σύνθετη πειραματική συσκευή από ανακυκλώσιμα υλικά:
•    Διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος
•    Διερεύνηση βιβλιογραφίας
•    Σχεδιασμός και κατασκευή της σύνθετης πειραματικής συσκευής
•    Παρουσίαση της χρήσης της πειραματικής συσκευής
3.    Συγγραφή ερευνητικής εργασίας και παρουσίασή της σε επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο την προβολή του σχεδίου διδασκαλίας Project που δομήθηκε, με πυρήνα τη σύνθετη πειραματική συσκευή που κατασκευάστηκε.
4.    Ενδεικτικές σύνθετες πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά:
•    Αντλία νερού με πτερωτή και περιστρεφόμενους κάδους
•    Μηχανισμός παραδοσιακού ελαιοτριβείου
•    Ζυγαριά με παράλληλους βραχίονες
•    Ζυγαριά με περιστρεφόμενο δείκτη
•    Μικρό όχημα που κινείται με βολή απόρριψης μάζας
•    Μικρό όχημα που κινείται με πτώση μάζας του Ήρωνος του Αλεξανδρινού
•    Υδραυλικό ξυπνητήρι του Πλάτωνα
•    Αρθρωτός υδραυλικός βραχίονας
•    Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος
•    Βηματικός κινητήρας ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή Arduino
•    Τάση συρματόσχοινων σε κρεμαστή γέφυρα
•    Μετρητής στροφών πτερωτής

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Επίπεδο Ι – Απλές πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
200 ώρες:- 70 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι-ακα ανά μήνα- 60 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 70 ώρες συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας σε συνέδριο.

Επίπεδο ΙΙ – Σύνθετες πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
200 ώρες:- 70 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι-ακα ανά μήνα- 60 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 70 ώρες συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας σε συνέδριο.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι¬ακα ανά μήνα
 (Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Πάτρα.  

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κόστος Παρακολούθησης Επιπέδου Ι:     
•    260 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ
•    230 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ
•    200 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ

Κόστος Παρακολούθησης Επιπέδου ΙΙ:     
•    260 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ
•    230 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ
•    200 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ

Έναρξη: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2019 - Λήξη:  ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπαλντούκας Αντώνιος
Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
•    Γραμματεία της Ε.Ε.Φ.
ΠολυχρονάτοςΚώστας2103635701 – 6973292808 10:00πμ – 14:00μμ.
    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους, e-mail, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail  στο   eefapos@gmail.com
Ειδικές τιμές: Άνεργοι - Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.


ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ……………………………………………………

 

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location