Σεμινάρια

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Stem

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Stem
Sep   2020
Info:
 • Sep   2020

 • Αθήνα, Θεσσαλονίκη
 •   , ROADMAP
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 400 ΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΡΤΙΟΣ  2021 ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

(που μοριοδοτείται σύμφωνα με το νόμο 4547 ββ) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες)

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM με έναρξη το Μάρτιο  2021 και λήξη το Ιανουάριο 2022

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς.
Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι μαθητές καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της Μηχανικής.
Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  εκπαιδευτικά προγράμματα STEM.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
-    Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης
-    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
-    Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης
-    Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα
αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):

-    100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία,
-    240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
-    60  ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων-Συνέδρια

 Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σάββατο κάθε μήνα (10:00- 14:00)
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για το Μάρτιο.

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1    Εισαγωγή στο STEM
•    Εισαγωγή στο STEM
•    Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εκπαιδευτικών STEM
•    Εισαγωγή στους μικρούς πίνακες κυκλωμάτων LittleBits
•    Εισαγωγή στο Ίντερνετ των πραγμάτων (αγγλικά Internet of things) με τη χρήση  cloudBit
2    Εισαγωγήσε 3D CAD
•    Εισαγωγή στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση 3D αντικειμένων με τη χρήση λογισμικού.
3    SCRATCH  &  WIRING  ΓΙΑ ARDUINO
•    Εισαγωγή σε  μικροελεγκτές ανοιχτού υλισμικού
•    Προγραμματισμός Scratch για arduino (S4A)
•    Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό S4A
•    Εισαγωγή στη wiring  (C++)
•    Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό wiring
4    ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM

•    Οδηγίες υλοποίησης  εκπαιδευτικής πρότασης STEM  (Εργαστήρια)
•    Μελέτη και Σχεδίαση από επιμορφωμένους εκπαιδευτικών προτάσεων STEM
•    Πρώτο στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων  εκπαιδευτικών προτάσεων STEM (Εργαστήρια)
•    Τελικό στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων  εκπαιδευτικών προτάσεων STEM (Εργαστήρια)
•    Παρουσίαση εκπαιδευτικών προτάσεων και υλοποιημένων κατασκευών STEM

Οικονιμικό Κόστος

Κόστος :420 ευρώ

Ειδικές τιμές για άνεργους

Αν το ποσό πληρωθεί εφ άπαξ το κόστος διαμορφώνεται στα 380 ευρώ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ162 και το ονοματεπώνυμό σας )
Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

•  Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701(καθημερινές 15:00-19:00)
•  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location