Σεμινάρια

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Έναρξη: 24 - Sep - 2019
Event Info:
 • 24 - Sep - 2019
 • 05 : 16 pm
 • Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη ,Κοζάνη, Χαλκίδα, Πάτρα,Ρόδος
 •   ,
 • 0

Επόμενα σεμινάρια Αίτηση συμετοχής

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 400 ΩΡΩΝ

 

Τα τελευταία χρόνια, η Συμβουλευτική και ο ΕπαγγελματικόςΠροσανατολισμός έχουν γίνει πιο εμφανείς από ποτέ.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: Συμβουλευτική και  Επαγγελματικός Προσανατολισμός με έναρξη  μαθημάτων  τον Σεπτέμβριο  του 2019 και λήξη τον Απρίλιο του  2020

Σε έναν κόσμο που αλλάζει από τις βαθιές κοινωνικές και παγκόσμιες επιρροές, από τον μεταβαλλόμενο οικογενειακό τρόπο ζωής και την μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η καθοδήγηση μέσα από τις θεωρίες και τις στρατηγικές της Συμβουλευτικής, κρίνεται πλέον επιτακτική. Σε όλον τον κόσμο οι ερευνητές επικεντρώνονται στον εντοπισμό προσεγγίσεων και εργαλείων που να ταιριάζουν με πραγματικές συνθήκες απασχόλησης και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προς όφελος όλων των πολιτών.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας , ο μεταμοντερνισμός από τις μελλοντικές τάσεις του 21ου αιώνα η ικανοποίηση από την εργασία, οι αξίες που συνδέονται με την εργασία και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στη σχολική κοινότητα, απαιτούν πλέον εξειδικευμένους συμβούλους με βαθιά κατανόηση των θεωριών ανάπτυξης και εξέλιξης σε όλα τα πολιτισμικά στρώματα.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Τι είναι Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ. 

Οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Δια βίου ΣυΕΠ είναι:
• Μαθητές 
• Φοιτητές και Σπουδαστές
• Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας 
• Εργαζόμενοι για τη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και των αλλαγών καριέρας.
• Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους. 
• Ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ).

Τι προσφέρει;
Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα, θα μπορέσεις:

 • να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
 • να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών σου, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές.
 • να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.
 • να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος/α για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 • να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει,  στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων που προωθούν τους στόχους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο να βοηθούν τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως είναι η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση, η απόκτηση κινήτρων.
 

Διδακτικές  ενότητες.
Οργανωσιακή & Εργασιακή Ψυχολογία.
•    Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
•    Οργανισμοί & Επαγγελματική Εξέλιξη Σήμερα
•    Συμπεριφορά & Χώροι Εργασίας
•    Συμβουλευτική & Εργασία
 
Θεωρία & Πράξη της Συμβουλευτικής
•    Συμβουλευτική: Διερευνώντας το Πεδίο Εφαρμογής
•    Βασικές έννοιες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
•    Βασικές Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική
•    Υπόβαθρο & Δεξιότητες Συμβουλευτικής
Τεχνικές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
1.    Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων
2.    Επαγγελματική Συμβουλευτική
3.    Τεχνικές  Συμβουλευτικής Ι
4.    Τεχνικές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Το Μέλλον της Εργασίας
1.    Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
2.    Επαγγελματικός Προσανατολισμός σ’ ένα εργασιακό μέλλον που μετασχηματίζεται ραγδαία;
3.    Οργανισμοί – Επάγγελμα - Προσωπικότητα
4.    Νέα Δεδομένα & Τάσεις
Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη & Αξιολόγηση
1.    Προσωπική Ανάπτυξη & Εργασία
2.    Ψυχομετρικές προσεγγίσεις
3.    Επαγγελματική Ανάπτυξη το 2020
4.    Αξιολόγηση Προσωπικότητας & Επαγγελματική Αξιολόγηση: Εφαρμογές
Προσωπική Ανάπτυξη Μέσω Ομαδικής Παρέμβασης
1.    Προσωπικότητα & Ομάδα: Διαστάσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης
2.    Μάθηση στην Ομάδα
3.    Προσωπική Ανάπτυξη & Υποκίνηση/Κίνητρα σε Πλαίσιο Ομάδας
4.     Δεξιότητες Συνεργασίας
Ομαδική Επαγγελματική Συμβουλευτική
1.    Βασικές Έννοιες Ομαδικής Συμβουλευτικής, Εφαρμοσμένης στους Χώρους Εργασίας
2.    Συλλογική Ηγεσία & Ανάπτυξη Οργανισμών
3.    Βασικές Τεχνικές Ομαδικής Συμβουλευτικής
4.    Εφαρμογές Συμμετοχικής Μάθησης στο Χώρο Εργασίας
Στρατηγικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Αναζήτησης Εργασίας & Δια Βίου Μάθηση/Ανάπτυξη
1.    Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
2.    Στρατηγικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Βασικά Ζητήματα
3.    Δια βίου Μάθηση & Επαγγελματική Εξέλιξη
4.    Ενσωμάτωση (Ιntegration) Στρατηγικής & Ευελιξία
Επιχειρησιακή Συμβουλευτική, Mentoring & Coaching
1.    Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
2.    Mentoring & Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας
3.    Coaching & Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας
4.    Ομαδικές προσεγγίσεις σε επιχειρησιακά πλαίσια
Συμβουλευτική & Νέες Τεχνολογίες
1.    Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
2.    Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Συμβουλευτική
3.    Εφαρμογές – Παραδείγματα
4.    Εξατομίκευση και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογικών στη Στρατηγική Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες,9 μήνης διάρκειας  
150 ώρες δια ζώσης.
150 ώρες e-learning.
70 ώρες εκπόνηση εργασίας.
30 ώρες παρακολούθηση Συνέδριου.

Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2019
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ από κρατικό Πανεπιστήμιο.

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Κοζάνη – ΧΑΛΚΙΔΑ - Πάτρα.-Ρόδος
Τμήματα μέχρι 40 ατόμων 
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας      
                    
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Ε.Φ
Πολυχρονάτος Κώστας2103635701 – 6973292808 10:00πμ – 14:00μμ.
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mailστο:eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 480 €,   
Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ.  Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.

Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις.
 

">

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location

Copyright © 2019. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. All Rights Reserved.