ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 16 -17 -18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 16 -17 -18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα...
Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2022 - 14ος ΚΥΚΛΟΣ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2022 - 14ος ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε περισσότερα...
ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 17 -18 -19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 17 -18 -19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα...
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ... ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ... Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2021!

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ... ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ... Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ 2021!

Δείτε περισσότερα...
Η  Φυσική Μαγεύει στις 17-18-19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Η Φυσική Μαγεύει στις 17-18-19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 29 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 29 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Μαϊου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Μαϊου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 23 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 22 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 22 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 16 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 15 Μαΐου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 15 Μαΐου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 18 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 18 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 17 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 17 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Απριλίου H Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Απριλίου H Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 10 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 10 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 4 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 4 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 3 Απριλίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 3 Απριλίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

LIVE Η Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
Πρόγραμμα Μαρτίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Πρόγραμμα Μαρτίου για τις διαδικτυακές συναντήσεις Φυσική Μαγεύει

Δείτε περισσότερα...
Διαδικτυακή Συνάντηση. Θέμα: Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Διαδικτυακή Συνάντηση. Θέμα: Oι Γυναίκες στην Επιστήμη της Φυσικής

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 7 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Μαρτίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 6 Μαρτίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 28 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 27 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 21 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...
LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Φεβρουαρίου 2021

LIVE Η Φυσική Μαγεύει με διαδικτυακές συναντήσεις 20 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε περισσότερα...