ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έτος ίδρυσης το 1930. Εκπροσωπεί τους επιστήμονες της Φυσικής σε όλο το χώρο της ελληνικής επικράτειας. Θεμελιώδη στόχο της αποτελεί η ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των κλάδων της Φυσικής προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Σε ετήσια βάση, συντονίζει πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της γνώσης και των εξελίξεων στο χώρο των Φυσικών Επιστημών.Συγκεκριμένα, διοργανώνει εκπαιδευτικά συνέδρια που παρέχουν πληροφόρηση για τις σύγχρονες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της επιστημονικής κοινότητας καθώς κι επιμορφωτικά σεμινάρια που αποσκοπούν στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παντός ενδιαφερομένου. Επιπλέον, φέρει την ευθύνη της διεξαγωγής μαθητικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων και θερινών σχολείων που στοχεύουν στην επαφή της μαθητικής κοινότητας με προηγμένες επιστημονικές έννοιες και την ενσωμάτωσή της στην επιστημονική έρευνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και το σώμα των μελών της Ε.Ε.Φ., απαρτίζονται από καθηγητές Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμους και αναπληρωτές), ερευνητές, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς κι επαγγελματίες του χώρου, τους οποίους ενώνει η αγάπη και το πάθος για τις φυσικές επιστήμες.

Στόχοι:

  • Συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.
  • Εκπροσώπηση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών Φυσικών τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.
  • Φροντίδα για την κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών των Φυσικών Επιστημών αλλά και ανάπτυξη σχετικού κώδικα δεοντολογίας.
  • Καθιέρωση του σωματείου ως θεσμικού συμβουλευτικού φορέα απέναντι στην Πολιτεία για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία.
  • Συμβολή στην εξοικείωση του ευρύτερου κοινού γύρω από θέματα Φυσικών Επιστημών.
  • Διευκόλυνση της επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων, ιδρυμάτων και οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τη φυσική.
  • Συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο με σκοπό την προαγωγή της χρήσης των Επικοινωνιών και της Τεχνολογίας των Φυσικών Επιστημών.


Πόροι

Η Ε.Ε.Φ. χρηματοδοτείται κατά βάση από τις συνδρομές των μελών της, τις επιστημονικές τις εκδόσεις καθώς και μέσω χορηγιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μέρος της χρηματοδότησης της Ε.Ε.Φ. προέρχεται από διάφορα ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, ή διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

Share this Post: