ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Διεθνείς Σχέσεις

Η Ε.Ε.Φ. συμμετέχει σε ένα διεθνές δίκτυο επιστημονικών σωματείων και επιδιώκει την περαιτέρω διεύρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε αυτό. Συγκεκριμένα, είναι τακτικό μέλος της EPS - EuropeanPhysicalSociety ( https://www.eps.org/ ) από τον Ιανουάριο 1970 και ιδρυτικό μέλος της B.P.U. - Balkan Physics Union (1985https://balkanphysicalunion.info) από το 1985.  Έχει συμφωνία αμοιβαίας εγγραφής μελών με την British Society από τον Οκτώβριο του 1970 . Από τον Αύγουστο του 2007 είναι μέλος της Μεσογειακής Επιστημονικής Ένωσης MASAD - Association for Science Advancementand Dissemination.

Share this Post: