ΜΕΛΗ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος της Ε.Ε.Φ, συμπληρώνοντας την αίτηση μέλους, η οποία και παρατίθεται.

Η Ε.Ε.Φ. απαρτίζεται από τακτικά κι επίτιμα μέλη.

Προκειμένου να γίνει ένα πρόσωπο δεκτό ως τακτικό μέλος της Ε.Ε.Φ. πρέπει να πληροί έστω μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο στη Φυσική ή σε συναφή κλάδο.
  • Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία – δραστηριότητα σε οποιαδήποτε περιοχή των Φυσικών Επιστημών.
  • Να είναι μέλος ΔΕΠ οποιουδήποτε Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να ασχολείται με τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες.


Προκειμένου ένα πρόσωπο να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της Ε.Ε.Φ. πρέπει να έχει επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της Φυσικής Επιστήμης ή εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της Ε.Ε.Φ.

Το έτος 2020 η Ε.Ε.Φ απαριθμεί 3056 εγγεγραμμένα μέλη.

Share this Post: