Η ΝΕΥΤΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ