Σεμινάρια

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Jan   2024
Info:
 • Jan   2024

 • Διαδικτυακά
 •   ,
 • Πολυχρονάτος Κώστας
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση 600 ωρών στη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ σε συνεργασία με Κρατικό Πανεπιστήμιο της Χώρας

 

Έναρξη, Ιανουάριος 2024

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΘΡΩΝ

Επιστημονική επίβλεψη, σχεδιασμός: Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας

Μοριοδοτείται & ΛΑΜΒΑΝΕΙ :

2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)

0.5 μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12.06.2018)

0.5 μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018)

2 μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία και τη συμβουλευτική
 • Σε σύμβουλους Ψυχικής Υγείας
 • Σε σύμβουλους Σταδιοδρομίας

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής αγωγής.

Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την σωστή εκπαίδευση των ειδικών περιπτώσεων και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Μαθησιακών Δυσκολιών, την αιτιολογία, τα συμπτώματα, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους αξιολόγησης των συγκεκριμένων δυσκολιών.

Να αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εντάξουν ομαλά στην τάξη άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και να εξομαλύνουν τις αντιθέσεις αλλά και να αποτρέψουν τυχόν συγκρούσεις που προκαλεί η διαφορετικότητα.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α. ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης
 2. H συνεκπαίδευση στην Ελλάδα
 3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και συνεκπαίδευση
 4. Ο σκοπός της συνεκπαίδευσης: κοινωνία, δημοκρατία, πολιτισμός

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 1. Διδακτικό περιβάλλον και ένταξη
 2. Ειδικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες και μαθητοκεντρική διδασκαλία
 3. Εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις
 4. Διδακτικές προσαρμογές και διαφοροποίηση στη διδασκαλία
 5. Ψηφιακά μέσα και ΤΠΕ
 6. Διαδίκτυο και εκπαίδευση

Γ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 1. Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
 2. Συμβουλευτική εκπαιδευτικών
 3. Ανάγνωση και γραφή
 4. Δυσαριθμησία
 5. Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
 6. Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες

Δ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η συμπτωματολογία της
 2. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κι αρχές στη διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών με στοιχεία ΔΕΠ-Υ
 3. Πρακτικές εφαρμογές στη σχολική αίθουσα
 4. Εναντιωματική συμπεριφορά
 5. Ψυχοσυναισθηματικά σύνδρομα
 6. Μοντέλα αναπηρίας

Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΑΥΤΙΣΜΟΣ

 1. Συμβουλευτική Οικογενειών
 2. Προσεγγίσεις ενίσχυσης της εναλλακτικής επικοινωνίας
 3. Ενίσχυση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 4. Αισθητηριακές – Κινητικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις
 5. Ψυχομετρικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς
 6. Αναπαραστάσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στα ΜΜΕ

Στ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

 1. Σχολική Επίδοση
 2. Νοημοσύνη
 3. Τεχνικές και εργαλεία ανίχνευσης
 4. Γνωστικά και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά
 5. Συστήματα αναπαράστασης

Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΟΓΟΣ – ΣΩΜΑ – ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

  1. Η Σπουδαιότητα της αντίληψης
  2. Είδη Μάθησης
  3. Είδη Νοημοσύνης
  4. Συναισθηματική Νοημοσύνη
  5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και ΑΠΣ-ΔΕΠΣ
  6. Κοινωνική Νοημοσύνη
  7. Πολιτική Νοημοσύνη

Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

 1. Παιδιά και Έφηβοι με Παραβατική Συμπεριφορά
 2. ΕυάλωτεςΚοινωνικέςΟμάδες
 3. Σχολική Διαρροή
 4. Ηθικές και Πολιτισμικές Αξίες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση
 5. Δράσεις ενσωμάτωσης για κοινωνική ένταξη
 6. Η ιστορία της τρέλας του Foucault
 7. Ψυχολογιοποίηση (Παπαστάμου από μειονοτική επιρροή)

Θ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 1. Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική Παιδιών
 2. Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική Παιδιών Εκπαιδευτικών
 3. Ψυχοθεραπεία Παιδιών
 4. Παιδική Κακοποίηση: Αναγνώριση και Παρέμβαση
 5. Παιδιά σε κίνδυνο: ο ρόλος του εκπαιδευτή
 6. Κοινωνική ένταξη και ΕΕ

Τρόπος παρακολούθησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί : ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: Σε αυτοδιαχειριζόμενο χρόνο, μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης, οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, θα μελετήσουν το αντίστοιχο υλικό, θα εκπονήσουν τελική εργασία & θα αξιολογούνται με τεστ πολλαπλής επιλογής, προκειμένου να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808 10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο:

eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 280 ευρώ σε δόσεις.

Προκαταβολή 80€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις.

Έκπτωση 20€ σε μέλη μας και όσους έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια της Ε.Ε.Φ.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:---------------------------------------------------------------------------------------

 

ΟΝΟΜΑ: --------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΟΛΗ ………………………………………………………………………

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ --------------------------------------------------------------------------------------

 

ΜΑΙL:------------------------------------------------------------------------------------------

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location