ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ …ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ …ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ …ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ …ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ …ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ …ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Sale!
€  15.00   €  15.00
SKU: 8465415
Availability: .
Shipping: , .
Delivery: .

Share this Post:

Η ακτινοβολία είναι μια μορφή ισχύος, δηλαδή ενέργειας μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Η σχετικά περιορισμένης έκτασης επιστημονική πείρα, δείχνει ότι από την ασθενή ακτινοβολία δεν πρέπει να αναμένονται μη-αναστρέψιμες επιδράσεις σε φυσικά & τεχνητά συστήματα ή σε ζώντες οργανισμούς. Ενώ η έκθεση σε ισχυρή, έστω και πρόσκαιρη, μπορεί να επιφέρει λειτουργικές ή/και βιολογικές επιδράσεις και μη-αναστρέψιμες βλάβες. Τα ερευνητικά δεδομένα για τις επιδράσεις, δεν επιτρέπουν την σαφή διάκριση μεταξύ ασθενών και ισχυρών ακτινοβολιών. Οπότε η ανίχνευση και οι μετρήσεις τους οδηγούν στην εφαρμογή διαδικαστικών και περιοριστικών κανόνων, διότι έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές και βιολογικές επιδράσεις, για τις οποίες η επιστήμη αδυνατεί να θέσει όρια ασφαλούς ατρωσίας ή ασφαλούς έκθεσης.

Εκδότης: Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Συγγραφέας: Στέφανος Θ. Τσιτομενέας
Κωδικός: 9789605432146
Σελίδες: 160
Διάσταση: 17x24

Payment Methods

We accept Visa, MasterCard and American Express & of-course PayPal.

Shipping Methods

Free Delivery to 100+ Locations Worldwide on orders above $40.

30-Days Returns Policy

Return or exchange items purchased within 30 days for Free.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ