Μόνιμοι διορισμοί και διετής παραμονή

Μόνιμοι διορισμοί και διετής παραμονή

Αθήνα, 6/11/2021

 

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, μετά τον εξωφρενικά μικρό αριθμό διορισθέντων Φυσικών και παρακολουθώντας παράλληλα την πορεία των προσλήψεων αναπληρωτών για το τρέχον σχολικό έτος, για άλλη μία φορά επισημαίνει την επιβεβλημένη κάλυψη των αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των Φυσικών με μόνιμους διορισμούς.

Πάλι εφέτος έχουν κληθεί εκατοντάδες αναπληρωτές Φυσικοί μόνο στις τρεις πρώτες φάσεις, με πολλά επιπλέον κενά να παραμένουν ακάλυπτα και το μάθημα της Φυσικής ακόμα και στο Λύκειο να διδάσκεται από κλάδους που το έχουν σε δεύτερη ανάθεση, με όσα αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί απογοητευτική διαπίστωση ότι οι αναπληρωτές Φυσικοί εφέτος είναι μακράν οι αρχαιότεροι όλων των υπολοίπων σε κάθε σχολική μονάδα, καθώς όσοι είχαν αντίστοιχη προϋπηρεσία στους άλλους κλάδους μονιμοποιήθηκαν.

Σε αυτόν τον παραλογισμό έρχεται να προστεθεί η πρωτοφανούς σκληρότητας αντιμετώπιση του κλάδου και σε αυτούς τους ελάχιστούς 87 διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν μετά από τόσα χρόνια αδιοριστίας. Οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι πρακτικά εξορίστηκαν στις εσχατιές της χώρας, κυρίως της νησιωτικής, σαν να μην υπήρχαν ανάγκες σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα! Έχοντας επιπλέον την υποχρέωση να παραμείνουν επί μία διετία στον τόπο διορισμού, υποχρέωση η οποία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη υπηρετήσει επί σειρά ετών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές ως αναπληρωτές, μόνο ως τιμωρητική φαντάζει. Την ίδια στιγμή που τα σχολεία όλης της χώρας χρειάζονται Φυσικούς!

Η υποχρεωτική τριετής παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού τους και η διετής παραμονή για όσους μετατίθενται όπως θεσμοθετήθηκε με τον ν.3848/10 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα τροποποίηση, στην παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/19 και στην Υ.Α. 93395/Ε1/28-7-2021: «Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)».

Προκύπτει επομένως το εύλογο ερώτημα, με βάση ποια ερευνητική μελέτη θεσπίστηκε αρχικά η τριετία και εν συνεχεία η διετία; Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη μίας τέτοιας διάταξης που στερεί το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς; Τα σχολεία χρειάζεται να στελεχωθούν άμεσα με εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν θα μετακινούνται διαρκώς από μία σχολική μονάδα σε άλλη, μετά από δύο ή τρία έτη ούτε θα ζουν με την ανασφάλεια της εργασίας μακριά από τις οικογένειες τους, με την οικονομική και συναισθηματική επιβάρυνση που αυτό επιφέρει!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ζητά έστω και την τελευταία στιγμή να δοθεί η δυνατότητα και στους νεοδιόριστους συναδέλφους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και παράλληλα να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκατασταθεί η συνολική αδικία απέναντι στον κλάδο, με νέους μόνιμους διορισμούς Φυσικών σε όλη την επικράτεια.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.

">

Αθήνα, 6/11/2021

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, μετά τον εξωφρενικά μικρό αριθμό διορισθέντων Φυσικών και παρακολουθώντας παράλληλα την πορεία των προσλήψεων αναπληρωτών για το τρέχον σχολικό έτος, για άλλη μία φορά επισημαίνει την επιβεβλημένη κάλυψη των αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των Φυσικών με μόνιμους διορισμούς.

Πάλι εφέτος έχουν κληθεί εκατοντάδες αναπληρωτές Φυσικοί μόνο στις τρεις πρώτες φάσεις, με πολλά επιπλέον κενά να παραμένουν ακάλυπτα και το μάθημα της Φυσικής ακόμα και στο Λύκειο να διδάσκεται από κλάδους που το έχουν σε δεύτερη ανάθεση, με όσα αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί απογοητευτική διαπίστωση ότι οι αναπληρωτές Φυσικοί εφέτος είναι μακράν οι αρχαιότεροι όλων των υπολοίπων σε κάθε σχολική μονάδα, καθώς όσοι είχαν αντίστοιχη προϋπηρεσία στους άλλους κλάδους μονιμοποιήθηκαν.

Σε αυτόν τον παραλογισμό έρχεται να προστεθεί η πρωτοφανούς σκληρότητας αντιμετώπιση του κλάδου και σε αυτούς τους ελάχιστούς 87 διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν μετά από τόσα χρόνια αδιοριστίας. Οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι πρακτικά εξορίστηκαν στις εσχατιές της χώρας, κυρίως της νησιωτικής, σαν να μην υπήρχαν ανάγκες σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα! Έχοντας επιπλέον την υποχρέωση να παραμείνουν επί μία διετία στον τόπο διορισμού, υποχρέωση η οποία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη υπηρετήσει επί σειρά ετών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές ως αναπληρωτές, μόνο ως τιμωρητική φαντάζει. Την ίδια στιγμή που τα σχολεία όλης της χώρας χρειάζονται Φυσικούς!

Η υποχρεωτική τριετής παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού τους και η διετής παραμονή για όσους μετατίθενται όπως θεσμοθετήθηκε με τον ν.3848/10 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα τροποποίηση, στην παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/19 και στην Υ.Α. 93395/Ε1/28-7-2021: «Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)».

Προκύπτει επομένως το εύλογο ερώτημα, με βάση ποια ερευνητική μελέτη θεσπίστηκε αρχικά η τριετία και εν συνεχεία η διετία; Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη μίας τέτοιας διάταξης που στερεί το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς; Τα σχολεία χρειάζεται να στελεχωθούν άμεσα με εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν θα μετακινούνται διαρκώς από μία σχολική μονάδα σε άλλη, μετά από δύο ή τρία έτη ούτε θα ζουν με την ανασφάλεια της εργασίας μακριά από τις οικογένειες τους, με την οικονομική και συναισθηματική επιβάρυνση που αυτό επιφέρει!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ζητά έστω και την τελευταία στιγμή να δοθεί η δυνατότητα και στους νεοδιόριστους συναδέλφους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και παράλληλα να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκατασταθεί η συνολική αδικία απέναντι στον κλάδο, με νέους μόνιμους διορισμούς Φυσικών σε όλη την επικράτεια.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια