ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ04

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ04

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ04

 

Αναφορικά με το Νόμο 4638/2019 Άρθρο 28 «Διάταξη για τις οργανικές θέσεις  στα Τμήματα Ένταξης» , σύμφωνα με το ΦΕΚ Α 181-18.11.2019   ο νόμος 4638/2019 αρ. 28 παρ.2 στα Τμήματα Ένταξης των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα Τμήματα Ένταξης των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν έως 300 μαθητές , τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ03, ενώ σε αυτές που φοιτούν περισσότεροι από 300 μαθητές, εκ των οποίων  15 τουλάχιστον με διάγνωση ( από ΚΕΣΥ ΙΚ Δημ. Νοσοκομείου) αναπηρία και/ ή ειδικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ02, ΠΕ03 και ένας  ΠΕ04 .

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο ΙΣΟΔΥΝΑΕΙ με αριθμό ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΟΧΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ. Συνεπώς γιατί καταχρηστικά χρησιμοποιείται από τις κατά τόπους ΔΔΕ ο νόμος  4638/2019 αρ. 28 παρ.2 για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων βάσει των οργανικών  και όχι των λειτουργικών κενών; Και γιατί καταχρηστικά εφαρμόζεται μόνο στους ΠΕ04 για την πρόσληψη αναπληρωτών και  ΟΧΙ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;

Ήδη οι οργανικές θέσεις για τους ΠΕ04.01 ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Με αυτή την αυθαίρετη ενέργεια περικόπτονται και οι θέσεις λειτουργικών κενών αναπληρωτών. Με τη λογική αυτή  τα μαθήματα των ΦΕ δεν θα υποστηρίζονται πλέον από φυσικούς ΕΑΕ.

Παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας.

 

Ομάδα Αναπληρωτών Φυσικών ΕΑΕ

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια