ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κρατικού Πανεπιστημίου , προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

 

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι, με την παρακολούθησή του, θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν ενταχθούν εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μοριοδότηση και προβάδισμα στις προσλήψεις σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ και άλλες δομές

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, χάνει το προβάδισμα για προσλήψεις σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα-σεμινάριο ειδίκευσης απευθύνεται σε:

 

- Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων αλλά δημόσιους υπάλληλους
- εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικού κλάδου,
- εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, κ.ά.),
- αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
- αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,
- στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
- Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

400 ώρες:- 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα- 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση, παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Πάτρα, Σέρρες, Καβάλα.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου .

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1 Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

2 Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

3 Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων

4 Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

5 Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων

6 Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

7 Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων

8 Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων

9 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων

10 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

 

Κόστος :400 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ

370 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ και όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΕΦ, καθώς και για ανέργους, πολύτεκνους και Α.Μ.Ε.Α. .

 

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

 • κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508 (καθημερινές 15:00-19:00)
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail στο : eefdia@yahoo.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………

Ε- ΜΑΙL: ……………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ……………………………………………………

 

 

 

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια