Σχετικά με την σχεδιαζόμενη ίδρυση νέων τμημάτων Φυσικής

Σχετικά με την σχεδιαζόμενη ίδρυση νέων τμημάτων Φυσικής

ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.
 

 

">

Σχετικά με την σχεδιαζόμενη ίδρυση νέων τμημάτων Φυσικής

Αυτές τις ημέρες συζητείται έντονα η πρόθεση του ΥΠΠΕΘ να ιδρύσει νέα τμήματα Φυσικής, προκειμένου να ενσωματώσει υπό κατάργηση τμήματα των ΤΕΙ στα νέα πανεπιστήμια που θα προκύψουν από την συγχώνευση των ιδρυμάτων.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, θεωρεί ότι είναι εύλογοι οι προβληματισμοί που προβάλλει η πλειοψηφία συνάδελφων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκτός των άλλων καλύπτουν και τα ερωτήματα όλων μας, για την ανεργία που μαστίζει τον κλάδο μας, εξ αιτίας των διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόζουν οι εκάστοτε υπουργοί παιδείας (και όχι μόνο) αλλά και για την προχειρότητα στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των υπό ίδρυση τμημάτων.

Θεωρούμε πως μία τέτοια ενέργεια δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί εάν προηγουμένως δεν κληθούν σε διάλογο οι αρμόδιοι φορείς και τα υπάρχοντα τμήματα Φυσικής, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς πρέπει να οργανωθεί ένα νέο τμήμα Φυσικής, να εξασφαλιστεί το εξ ίσου υψηλό επίπεδο σπουδών και οι απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές, αλλά και να προηγηθεί σχεδιασμός και έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων αποφοίτων.

Συνεπώς, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών απαιτεί: 

-Κάθε εισήγηση ή απόφαση ίδρυσης νέου τμήματος Φυσικής να συνοδεύεται από λεπτομερή και επαρκή μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, όπως και σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών με την ταυτόχρονη εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών.

-Άμεση κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Φυσικούς, ώστε να είναι ίδια με τα κεκτημένα δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι μας στην αγορά εργασίας.

-Λήψη αποφάσεων με γνώμονα την εξασφάλιση ως προς το επαγγελματικό παρόν και μέλλον των αποφοίτων, τόσο των υφιστάμενων τμημάτων όσο και των αντίστοιχων αποφοίτων των υπό ίδρυση τμημάτων.

ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.
 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια