Εκδήλωση Βράβευσης Διακριθέντων Μαθητών στην Αθήνα

Εκδήλωση Βράβευσης Διακριθέντων Μαθητών στην Αθήνα

Μικρό Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Φιλντίσης Παναγιώτης, Κλειδέρη Παρασκευή
18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:10 Χαιρετισμοί
Ευστράτιος Θεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθηγητής Αστροφυσικής
Παναγιώτης Φιλντίσης, Α΄Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθ. Β/θμιας Εκπαίδευσης
19:10– 19:30 Ομιλίες
Παρασκευή Κλειδέρη, Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
«Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής»
Αρτέμιος Αθανασάκης, Ειδικός Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Δρ Φυσικής Περιβάλλοντος
«Μαθαίνοντας την Επιστήμη»
Κατσίπης Μιχάλης, Στέλεχος της Εκπαίδευσης
«Η κατάκτηση της γνώσης είναι αριστεία»
 
19:30 – 20:00 Βραβεύσεις των Μαθητών ανά τάξη Γυμνασίου-Λυκείου
ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

">

29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Μικρό Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Φιλντίσης Παναγιώτης, Κλειδέρη Παρασκευή
18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:10 Χαιρετισμοί
Ευστράτιος Θεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθηγητής Αστροφυσικής
Παναγιώτης Φιλντίσης, Α΄Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθ. Β/θμιας Εκπαίδευσης
19:10– 19:30 Ομιλίες
Παρασκευή Κλειδέρη, Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
«Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής»
Αρτέμιος Αθανασάκης, Ειδικός Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Δρ Φυσικής Περιβάλλοντος
«Μαθαίνοντας την Επιστήμη»
Κατσίπης Μιχάλης, Στέλεχος της Εκπαίδευσης
«Η κατάκτηση της γνώσης είναι αριστεία»
 
19:30 – 20:00 Βραβεύσεις των Μαθητών ανά τάξη Γυμνασίου-Λυκείου
ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

">

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Μικρό Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Φιλντίσης Παναγιώτης, Κλειδέρη Παρασκευή
18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:10 Χαιρετισμοί
Ευστράτιος Θεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθηγητής Αστροφυσικής
Παναγιώτης Φιλντίσης, Α΄Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθ. Β/θμιας Εκπαίδευσης
19:10– 19:30 Ομιλίες
Παρασκευή Κλειδέρη, Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
«Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής»
Αρτέμιος Αθανασάκης, Ειδικός Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Δρ Φυσικής Περιβάλλοντος
«Μαθαίνοντας την Επιστήμη»
Κατσίπης Μιχάλης, Στέλεχος της Εκπαίδευσης
«Η κατάκτηση της γνώσης είναι αριστεία»
 
19:30 – 20:00 Βραβεύσεις των Μαθητών ανά τάξη Γυμνασίου-Λυκείου
ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

">

29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Μικρό Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Φιλντίσης Παναγιώτης, Κλειδέρη Παρασκευή
18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:10 Χαιρετισμοί
Ευστράτιος Θεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθηγητής Αστροφυσικής
Παναγιώτης Φιλντίσης, Α΄Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ., Καθ. Β/θμιας Εκπαίδευσης
19:10– 19:30 Ομιλίες
Παρασκευή Κλειδέρη, Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
«Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής»
Αρτέμιος Αθανασάκης, Ειδικός Γραμματέας Ε.Ε.Φ., Δρ Φυσικής Περιβάλλοντος
«Μαθαίνοντας την Επιστήμη»
Κατσίπης Μιχάλης, Στέλεχος της Εκπαίδευσης
«Η κατάκτηση της γνώσης είναι αριστεία»
 
19:30 – 20:00 Βραβεύσεις των Μαθητών ανά τάξη Γυμνασίου-Λυκείου
ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια