Θερινά Σχολεία ΕΕΦ: Και αυτό το καλοκαίρι μαζί

Θερινά Σχολεία ΕΕΦ: Και αυτό το καλοκαίρι μαζί

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) συνεχίζοντας τις εκπαιδευτικές, διδακτικές, παιδαγωγικές και επιμορφωτικές της δράσεις, στο χώρο των Φυσικών Επιστημών (Φ.,Ε.), οργανώνει και αυτό το καλοκαίρι Θερινά Σχολεία Φ.Ε.

Τα σχολεία αυτά, με την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία 15 ετών εφαρμογής, έχουν κριθεί ως αξιόπιστα, από φορείς, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως και από επιμορφούμενους που συμμετείχαν στις μαθησιακές τους διαδικασίες.

Οι διδακτικές μέθοδοι που αναπτύσσονται τη διάρκεια λειτουργίας αυτών των σχολείων (γνωστικές, διαλεκτικές, βιωματικές, διερευνητικές, διεπιστημονικές κ.ά.) δεν περιορίζονται μόνο στην κατανόηση, αφομοίωση και εμπέδωση  των φυσικών εννοιών, αλλά και στην αναζήτηση, ανακάλυψη, κριτική ανάλυση και σύνθεση των σχέσεών τους με την κοινωνία, τη φιλοσοφία, την οικονομία, την τέχνη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Με τις μεθοδεύσεις αυτές, οι διδασκόμενες έννοιες, εφαρμογές και δράσεις γίνονται περισσότερο ενδιαφέρουσες, ελκυστικές, αποτελεσματικές και χρήσιμες, και για τους επιμορφούμενους και για τους επιμορφωτές.

Τούτο σημαίνει ότι τα θερινά σχολεία της Ε.Ε.Φ. σχεδιάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν, στηριγμένα στις νέες παιδαγωγικές και ψυχολογικές τάσεις, προσαρμοσμένα απολύτως στις αντιληπτικές ικανότητες των νεανικών και μη πληθυσμών που εμπλέκονται σ' αυτές τις μορφωτικές δράσεις.

Προς τούτο, η Ε.Ε.Φ. προσκαλεί και όσους επιστήμονες διαθέτουν διαπιστωμένη γνώση και εμπειρία, για να συμμετάσχουν, ως επιμορφωτές, στις πολλαπλές γνωστικές και μεθοδολογικές δράσεις λειτουργίας των θερινών αυτών σχολείων.

Συμβάλλοντας, έτσι και αυτοί, στη διαμόρφωση ενός επιστημονικο-διδακτικού πλαισίου που ενισχύει την προσέγγιση των επιδιωκόμενων στόχων, σκοπών και επιδιώξεων, στα θερινά σχολεία Φ.Ε.

Με το παραπάνω σκεπτικό, μια τέτοια επαφή, συνάντηση και δράση όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των θερινών σχολείων, θεωρούμε ότι καταξιώνει και τις εκπαιδευτικές πλευρές του πολυδιάστατου οράματος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Δρ. Αρτέμης Μ. Αθανασάκης, M.Sc., M.Ed.
Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΕΦ και Υπεύθυνος Τύπου

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια